Biểu đồ đường

Biểu đồ đường là gì?

Biểu đồ đường là một biểu đồ sử dụng các đường để kết nối các điểm dữ liệu riêng lẻ. Biểu đồ đường hiển thị các giá trị định lượng trong một khoảng thời gian cụ thể.

Hiểu về biểu đồ đường

Biểu đồ đường “đánh dấu” các điểm dữ liệu rồi nối chúng với nhau bằng đường thẳng. Các điểm được kết nối bằng đường thẳng này giúp trực quan hóa dữ liệu cho người dùng. Biểu đồ đường được sử dụng trên nhiều lĩnh vực khác nhau cho các mục đích khác nhau, chúng đặc biệt hữu ích khi cần mô tả dưới dạng đồ họa về những thay đổi trong giá trị theo thời gian.

Biểu đồ đường thường được sử dụng trong lĩnh vực tài chính để tạo ra các hình ảnh trực quan về các giá trị theo thời gian, bao gồm những thay đổi về giá chứng khoán, doanh thu của công ty và lịch sử của các chỉ số chứng khoán. Chúng cũng hữu ích trong việc so sánh các cổ phiếu khác nhau.

Trong đầu tư, đặc biệt đối với phân tích kỹ thuật, các nhà đầu tư sử dụng đồ thị đường để hình dung xu hướng, điều này có thể hỗ trợ họ rất nhiều trong các phân tích của họ.

Có một số hạn chế đối với đồ thị đường. Ví dụ, biểu đồ đường thường không còn rõ ràng khi có quá nhiều điểm dữ liệu. Chúng cũng dễ bị thao túng về mặt hình ảnh để đạt được những hiệu ứng/kết quả nhất định. Ví dụ, mức độ thay đổi có thể bị thao túng về mặt trực quan bằng cách điều chỉnh khoảng cách giữa các điểm dữ liệu trên các trục.

Quan trọng: Biểu đồ đường có thể được xây dựng theo cách thủ công hoặc bằng phần mềm, chẳng hạn như Microsoft Excel, phần mềm giúp cải thiện đáng kể tốc độ và độ chính xác của biểu đồ.

Xây dựng đồ thị đường

Biểu đồ đường bao gồm hai trục: trục x (ngang) và trục y (dọc). Mỗi trục đại diện cho một kiểu dữ liệu khác nhau và điểm mà chúng giao nhau là (0,0). Trục x là trục độc lập vì giá trị trên trục không phụ thuộc vào bất kỳ số liệu nào được đo. Trục y là trục phụ thuộc vì các giá trị của nó phụ thuộc vào các giá trị của trục x. 

Mỗi trục nên được dán nhãn theo dữ liệu được sử dụng dọc theo trục đó. Sau đó, mỗi trục phải được chia theo các gia số thích hợp (ví dụ: ngày một, ngày hai, v.v.). Ví dụ: nếu bạn đo lường những thay đổi về giá của cổ phiếu trong hai tuần trước đó, trục x sẽ đại diện cho thời gian được đo (các ngày giao dịch trong 2 tuần) và trục y sẽ đại diện cho giá cổ phiếu.

Khi sử dụng đồ thị đường để theo dõi giá cổ phiếu, điểm dữ liệu thường được sử dụng nhất chính là mức giá đóng cửa của cổ phiếu.

Ví dụ: giả sử rằng vào ngày giao dịch đầu tiên, giá của một cổ phiếu nhất định là 30$, do đó điểm dữ liệu là  (1, $30). Vào ngày giao dịch thứ hai, giá cổ phiếu là 35$, do đó điểm dữ liệu là (2, 35$).

Mỗi điểm dữ liệu được vẽ và kết nối bằng một đường thẳng hiển thị trực quan những thay đổi của các giá trị theo thời gian. Nếu giá trị của cổ phiếu tăng lên hàng ngày, đường sẽ dốc lên và sang phải. Ngược lại, nếu giá của cổ phiếu giảm đều đặn, thì đường này sẽ dốc xuống và sang phải.

Câu hỏi thường gặp về biểu đồ đường

Mục đích của biểu đồ đường?

Biểu đồ đường được sử dụng để theo dõi các thay đổi trong các khoảng thời gian khác nhau. Biểu đồ đường cũng có thể được sử dụng như một công cụ so sánh: để so sánh những thay đổi trong cùng một khoảng thời gian của nhiều hơn một nhóm đối tượng.

Cách giải thích biểu đồ đường?

Biểu đồ đường là một biểu đồ hiển thị thông tin thay đổi liên tục theo thời gian. Trong một biểu đồ đường, có nhiều điểm dữ liệu khác nhau được kết nối với nhau bằng một đường thẳng cho thấy sự thay đổi liên tục trong các giá trị được biểu thị bởi các điểm dữ liệu.

Lợi ích của biểu đồ đường trong lĩnh vực tài chính?

Biểu đồ đường rất hữu ích trong lĩnh vực tài chính vì chúng vô cùng hiệu quả trong việc tạo ra các biểu đồ trực quan về xu hướng theo thời gian. Cũng vì lý do này, chúng thường được sử dụng để mô tả cách cổ phiếu hoạt động trong một khoảng thời gian cụ thể.

Tôi có thể tạo biểu đồ đường bằng công cụ nào? 

Bạn có thể tạo biểu đồ đường một cách thủ công bằng giấy, bút và thước. Hoặc bạn có thể sử dụng Excel hay Google trang tính.

TIN TỨC THỊ TRƯỜNG