Các phương pháp định giá trong ngành Dầu khí

Chuỗi giá trị của ngành dầu khí được phân thành ba phân khúc/lĩnh vực riêng biệt:

  1. Thượng nguồn (còn được gọi là khâu thăm dò và sản xuất, hoặc “E&P”)
  2. Trung nguồn
  3. Hạ nguồn

Dịch vụ dầu khí cũng có thể được coi là một phân khúc khác biệt, phục vụ cho các công ty dầu khí thượng nguồn.

Ba phương pháp định giá tiêu chuẩn – Phương pháp định giá dựa trên thu nhập, Phương pháp định giá dựa trên giá thị trường và phương pháp định giá dựa trên tài sản – thường được áp dụng trong việc định giá các công ty trong ngành dầu khí. Bước đầu tiên trong việc lựa chọn phương pháp định giá phù hợp là hiểu lĩnh vực của chuỗi giá trị mà công ty chủ thể hoạt động. Mỗi lĩnh vực lại phải cân nhắc một số vấn đề nhất định.

Thượng nguồn

Phân khúc thượng nguồn, thường được gọi là phân khúc E&P, bao gồm việc tìm kiếm, thu hồi và sản xuất dầu thô và khí tự nhiên. Các hoạt động trong phân khúc thượng nguồn bao gồm tìm kiếm các mỏ dầu khí tiềm năng dưới lòng đất hoặc dưới nước, khoan giếng thăm dò, khoan và vận hành các giếng để thu hồi và đưa dầu thô, khí tự nhiên và các chất lỏng liên quan lên bề mặt. Ví dụ về các công ty E&P lớn có Exxon Mobil Corporation, Royal Dutch Shell plc và BP plc. Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực E&P tại Việt Nam bao gồm PVN, PVEP và Liên Doanh Việt – Nga (Vietsovpetro). Ngoài ra còn có các doanh nghiệp dịch vụ dầu khí phục vụ cho các công ty thượng nguồn. Một số doanh nghiệp như thế hiện đã được niêm yết tại Việt Nam là GAS, PVS, PVD, PVB và PXS. 

Trung nguồn

Phân khúc trung nguồn bắt đầu từ hệ thống thu gom. Hệ thống này sẽ thu thập dầu và khí đốt từ các đầu giếng. Hệ thống thu gom có quy mô đa dạng, từ hệ thống nhỏ xử lý khí gần đầu giếng, đến hệ thống lớn bao gồm các đường ống dài hàng nghìn mét thu thập từ hàng trăm giếng. Tại nhà máy chế biến, các sản phẩm khác nhau (ví dụ, chất lỏng khí tự nhiên như etan và butan) được tách ra khỏi dầu và khí. Ví dụ về doanh nghiệp dầu khí Trung Nguồn được niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam là BSR.

Hạ nguồn

Các công ty trong phân khúc hạ nguồn sẽ lọc dầu thô, bán và phân phối khí đốt tự nhiên và các sản phẩm có nguồn gốc từ dầu thô như khí hóa lỏng, xăng, nhiên liệu máy bay, dầu diesel, các loại dầu nhiên liệu khác, nhựa đường và than cốc. Phân khúc hạ nguồn bao gồm các nhà máy lọc dầu, nhà máy hóa dầu, các công ty phân phối sản phẩm dầu mỏ, các cửa hàng bán lẻ và các công ty phân phối khí đốt tự nhiên. Ví dụ về các công ty hạ nguồn là PGS, CNG, PGD, PLX, OIL.

TIN TỨC THỊ TRƯỜNG