Các yếu tố định giá công ty hạ nguồn và dịch vụ dầu khí

Các biến thể thông thường của các phương pháp định giá dựa trên thu nhập và định giá dựa trên thị trường (ví dụ, bội số dựa trên DCF và EBITDA) có thể thích hợp trong việc định giá các công ty hạ nguồn. Mặc dù giá hàng hóa dầu khí giảm tác động bất lợi đến việc định giá các công ty E&P nhưng việc định giá các công ty hạ nguồn (chẳng hạn như các nhà máy lọc dầu) thường được hưởng lợi từ giá nguyên liệu hàng hóa giảm. Dầu thô mà các công ty E&P sản xuất đóng vai trò là nguồn cung cấp nguyên liệu chính cho các công ty hạ nguồn, và giá nguyên liệu đầu vào thấp hơn có thể dẫn đến chênh lệch giá cao hơn đối với các công ty hạ nguồn. Chênh lệch giá là sự chênh lệch giữa giá dầu thô và giá các sản phẩm dầu mỏ được chiết xuất từ dầu thô – tức là biên lợi nhuận mà một nhà máy lọc dầu có thể mong đợi khi nó tách dầu thô thành các sản phẩm. Do đó, trong môi trường ngành dầu khí suy yếu, các công ty hạ nguồn dự kiến ​​sẽ được hưởng lợi từ chênh lệch giá cao hơn, do đó sẽ làm tăng định giá của các công ty này. Một yếu tố quan trọng khác ảnh hưởng đến chênh lệch giá là tỷ lệ tương đối của các sản phẩm dầu mỏ khác nhau được sản xuất bởi một nhà máy lọc dầu. Sự pha trộn của các sản phẩm tinh chế cũng bị ảnh hưởng bởi hỗn hợp dầu thô dùng để chế biến trong một nhà máy lọc dầu. Dầu thô nặng khó tinh chế thành các sản phẩm nhẹ hơn như xăng.

Cũng giống như các công ty hạ nguồn, các biến thể thông thường của các phương pháp tiếp cận Thu nhập và Thị trường (ví dụ, bội số dựa trên DCF và EBITDA) có thể được sử dụng để định giá các công ty dịch vụ dầu khí. Giống như các công ty E&P, giá hàng hóa dầu khí giảm làm giảm định giá của các công ty dịch vụ dầu khí. Trong môi trường giá hàng hóa thấp, các công ty E&P đã cắt giảm đáng kể ngân sách chi tiêu liên quan đến việc thăm dò và sản xuất dầu khí. Việc cắt giảm ngân sách này tác động trực tiếp đến nhu cầu của khách hàng đối với các sản phẩm của công ty dịch vụ dầu khí. Mặc dù sự biến động của giá hàng hóa ảnh hưởng đến định giá của các công ty dịch vụ mỏ khí nói chung, nhưng có một số công ty nhất định có thể bị thiệt hại nhiều hơn các công ty khác do ngân sách chi tiêu của E&P giảm.

Kết luận

Mặc dù ba phương thức định giá tiêu chuẩn là dựa trên thu nhập, thị trường và tài sản – có thể áp dụng cho các công ty trong ngành dầu khí, nhưng mỗi phân khúc trong chuỗi giá trị ngành đều có các hoạt động và đặc điểm riêng biệt, do đó sẽ có những cách tiếp cận và phương pháp nhất định để định giá các doanh nghiệp này phù hợp hơn so với những phương pháp khác. Ngoài ra, cần có những sửa đổi đối với một số phương pháp và thước đo định giá được áp dụng, tùy thuộc vào vị trí trong chuỗi giá trị ngành dầu khí mà công ty hoạt động.

TIN TỨC THỊ TRƯỜNG