Cách dùng mây Ichimoku

Mây Ichimoku là gì?

Mây Ichimoku là một tập hợp các chỉ báo kỹ thuật hiển thị các mức hỗ trợ và kháng cự, cũng như động lượng và xu hướng. Nó thực hiện điều này bằng cách lấy nhiều giá trị trung bình và vẽ chúng trên biểu đồ. Nó cũng sử dụng những số liệu này để tạo ra một “đám mây” để dự báo nơi giá có thể tìm thấy hỗ trợ hoặc kháng cự trong tương lai.

Mây Ichimoku được phát triển bởi Goichi Hosoda, một nhà báo Nhật Bản, và được công bố vào cuối những năm 1960. Nó cung cấp nhiều điểm dữ liệu hơn so với biểu đồ hình nến thông thường. Mặc dù thoạt nhìn qua thì mây Ichimoku trông có vẻ phức tạp, nhưng những người quen thuộc với cách đọc biểu đồ mây thường thấy nó dễ hiểu hơn so với biểu đồ thông thường, nhờ các tín hiệu giao dịch được xác định rõ ràng. 

Mây Ichimoku nói với bạn điều gì?

Chỉ báo này hiển thị các thông tin liên quan trong nháy mắt bằng cách sử dụng đường trung bình.

Xu hướng tổng thể là tăng khi giá nằm trên mây, giảm khi giá nằm dưới mây và không có xu hướng hoặc đang trong giai đoạn chuyển đổi khi giá ở trong mây.

Nếu đường dẫn A (Leading Span A) đang tăng và nằm trên đường dẫn B (Leading Span B), điều này giúp xác nhận xu hướng tăng và khoảng cách giữa các đường lúc này thường có màu xanh lá cây. Khi đường dẫn A đang giảm và nằm dưới đường dẫn B, điều này giúp xác nhận xu hướng giảm. Khoảng trống giữa các đường thường có màu đỏ trong trường hợp này.

Các nhà giao dịch thường sẽ sử dụng mây Ichimoku như một vùng hỗ trợ và kháng cự, tùy thuộc vào vị trí của giá. Mây Ichimoku cung cấp các mức hỗ trợ/kháng cự có thể được dự báo trong tương lai. Điều này chính là sự khác biệt giữa mây Ichimoku với nhiều chỉ báo kỹ thuật khác chỉ cung cấp các mức hỗ trợ và kháng cự cho ngày và giờ hiện tại.

Các nhà giao dịch nên sử dụng mây Ichimoku kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác để tối đa hóa lợi nhuận đã được điều chỉnh rủi ro. Ví dụ: chỉ báo này thường được sử dụng cùng với chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) để xác nhận động lượng trong một xu hướng. Điều quan trọng nữa là phải xem xét các xu hướng lớn hơn để xem các xu hướng nhỏ phù hợp với chúng như thế nào. Ví dụ: trong một xu hướng giảm rất mạnh, giá có thể chui lại vào trong đám mây hoặc cao hơn một chút trong ngắn hạn trước khi giảm xuống trở lại. Việc bạn chỉ tập trung vào chỉ báo trong ngắn hạn sẽ khiến bạn bỏ lỡ bức tranh lớn hơn rằng giá đang chịu áp lực bán mạnh trong dài hạn.

Tín hiệu giao cắt là một cách khác mà chỉ báo có thể được sử dụng. Bạn hãy để ý thời điểm đường chuyển đổi cắt lên trên đường cơ sở, đặc biệt là khi giá nằm trên đám mây. Đây có thể là một tín hiệu mua mạnh mẽ. Một lựa chọn trong trường hợp này là mua và giữ cho đến khi đường chuyển đổi cắt trở lại xuống dưới đường cơ sở. 

Sự khác biệt giữa Mây Ichimoku và Đường trung bình

Trong khi mây Ichimoku cũng sử dụng đường trung bình, chúng khác với đường trung bình thông thường. Đường trung bình động đơn giản lấy giá đóng cửa, cộng lại và chia tổng cho số lượng ngày đang xét. Trong đường trung bình động 10 kỳ, giá đóng cửa của 10 kỳ gần nhất được cộng vào, sau đó chia cho 10 để có giá trị trung bình.

Cách tính toán cho mây Ichimoku lại có sự khác biệt. Công thức tính được dựa trên mức cao và mức thấp nhất trong một khung thời gian và sau đó chia cho 2. Do đó, các đường trung bình trong Ichimoku sẽ khác với các đường trung bình động truyền thống, ngay cả khi sử dụng cùng một khung thời gian.

Không có chỉ báo nào tốt nhất; mỗi chỉ báo lại cung cấp thông tin theo những cách khác nhau.

Hạn chế của việc sử dụng mây Ichimoku

Mây Ichimoku có thể làm cho biểu đồ trở nên rối với rất nhiều đường được biểu thị. Để khắc phục điều này, hầu hết các công cụ biểu đồ đều cho phép ẩn đi một số đường nhất định. Ví dụ: tất cả các đường có thể bị ẩn đi trừ đường dẫn A và đường dẫn B là 2 đường giúp tạo ra đám mây. Mỗi nhà giao dịch cần tập trung vào những đường nào cung cấp nhiều thông tin nhất, sau đó cân nhắc việc ẩn các đường còn lại nếu tất cả các đường đều gây nhiễu.

Một hạn chế khác của mây Ichimoku là nó dựa trên dữ liệu lịch sử. Mặc dù hai trong số các điểm dữ liệu của mây Ichimoku được vẽ trong tương lai, nhưng công thức tính của chỉ báo này không có điểm nào có tính dự đoán. Các đường trung bình trong tương lai chỉ đơn giản là được vẽ ra.

Chỉ báo này cũng có thể trở nên không liên quan trên biểu đồ trong thời gian dài, nếu giá nằm ở trên hoặc nằm ở dưới với khoảng cách quá xa. Vào những thời điểm như thế này, đường chuyển đổi, đường cơ sở và điểm giao cắt đóng vai trò quan trọng hơn vì chúng thường bám sát giá hơn.

Mây Ichimoku là gì?

Mây Ichimoku là một tập hợp các chỉ báo kỹ thuật hiển thị các mức hỗ trợ và kháng cự, cũng như động lượng và xu hướng. Nó thực hiện điều này bằng cách lấy nhiều giá trị trung bình và vẽ chúng trên biểu đồ. Nó cũng sử dụng những số liệu này để tạo ra một “đám mây” để dự báo nơi giá có thể tìm thấy hỗ trợ hoặc kháng cự trong tương lai.

Mây Ichimoku được phát triển bởi Goichi Hosoda, một nhà báo Nhật Bản, và được công bố vào cuối những năm 1960. Nó cung cấp nhiều điểm dữ liệu hơn so với biểu đồ hình nến thông thường. Mặc dù thoạt nhìn qua thì mây Ichimoku trông có vẻ phức tạp, nhưng những người quen thuộc với cách đọc biểu đồ mây thường thấy nó dễ hiểu hơn so với biểu đồ thông thường, nhờ các tín hiệu giao dịch được xác định rõ ràng. 

Mây Ichimoku nói với bạn điều gì?

Chỉ báo này hiển thị các thông tin liên quan trong nháy mắt bằng cách sử dụng đường trung bình.

Xu hướng tổng thể là tăng khi giá nằm trên mây, giảm khi giá nằm dưới mây và không có xu hướng hoặc đang trong giai đoạn chuyển đổi khi giá ở trong mây.

Nếu đường dẫn A (Leading Span A) đang tăng và nằm trên đường dẫn B (Leading Span B), điều này giúp xác nhận xu hướng tăng và khoảng cách giữa các đường lúc này thường có màu xanh lá cây. Khi đường dẫn A đang giảm và nằm dưới đường dẫn B, điều này giúp xác nhận xu hướng giảm. Khoảng trống giữa các đường thường có màu đỏ trong trường hợp này.

Các nhà giao dịch thường sẽ sử dụng mây Ichimoku như một vùng hỗ trợ và kháng cự, tùy thuộc vào vị trí của giá. Mây Ichimoku cung cấp các mức hỗ trợ/kháng cự có thể được dự báo trong tương lai. Điều này chính là sự khác biệt giữa mây Ichimoku với nhiều chỉ báo kỹ thuật khác chỉ cung cấp các mức hỗ trợ và kháng cự cho ngày và giờ hiện tại.

Các nhà giao dịch nên sử dụng mây Ichimoku kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác để tối đa hóa lợi nhuận đã được điều chỉnh rủi ro. Ví dụ: chỉ báo này thường được sử dụng cùng với chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) để xác nhận động lượng trong một xu hướng. Điều quan trọng nữa là phải xem xét các xu hướng lớn hơn để xem các xu hướng nhỏ phù hợp với chúng như thế nào. Ví dụ: trong một xu hướng giảm rất mạnh, giá có thể chui lại vào trong đám mây hoặc cao hơn một chút trong ngắn hạn trước khi giảm xuống trở lại. Việc bạn chỉ tập trung vào chỉ báo trong ngắn hạn sẽ khiến bạn bỏ lỡ bức tranh lớn hơn rằng giá đang chịu áp lực bán mạnh trong dài hạn.

Tín hiệu giao cắt là một cách khác mà chỉ báo có thể được sử dụng. Bạn hãy để ý thời điểm đường chuyển đổi cắt lên trên đường cơ sở, đặc biệt là khi giá nằm trên đám mây. Đây có thể là một tín hiệu mua mạnh mẽ. Một lựa chọn trong trường hợp này là mua và giữ cho đến khi đường chuyển đổi cắt trở lại xuống dưới đường cơ sở. 

Sự khác biệt giữa Mây Ichimoku và Đường trung bình

Trong khi mây Ichimoku cũng sử dụng đường trung bình, chúng khác với đường trung bình thông thường. Đường trung bình động đơn giản lấy giá đóng cửa, cộng lại và chia tổng cho số lượng ngày đang xét. Trong đường trung bình động 10 kỳ, giá đóng cửa của 10 kỳ gần nhất được cộng vào, sau đó chia cho 10 để có giá trị trung bình.

Cách tính toán cho mây Ichimoku lại có sự khác biệt. Công thức tính được dựa trên mức cao và mức thấp nhất trong một khung thời gian và sau đó chia cho 2. Do đó, các đường trung bình trong Ichimoku sẽ khác với các đường trung bình động truyền thống, ngay cả khi sử dụng cùng một khung thời gian.

Không có chỉ báo nào tốt nhất; mỗi chỉ báo lại cung cấp thông tin theo những cách khác nhau.

Hạn chế của việc sử dụng mây Ichimoku

Mây Ichimoku có thể làm cho biểu đồ trở nên rối với rất nhiều đường được biểu thị. Để khắc phục điều này, hầu hết các công cụ biểu đồ đều cho phép ẩn đi một số đường nhất định. Ví dụ: tất cả các đường có thể bị ẩn đi trừ đường dẫn A và đường dẫn B là 2 đường giúp tạo ra đám mây. Mỗi nhà giao dịch cần tập trung vào những đường nào cung cấp nhiều thông tin nhất, sau đó cân nhắc việc ẩn các đường còn lại nếu tất cả các đường đều gây nhiễu.

Một hạn chế khác của mây Ichimoku là nó dựa trên dữ liệu lịch sử. Mặc dù hai trong số các điểm dữ liệu của mây Ichimoku được vẽ trong tương lai, nhưng công thức tính của chỉ báo này không có điểm nào có tính dự đoán. Các đường trung bình trong tương lai chỉ đơn giản là được vẽ ra.

Chỉ báo này cũng có thể trở nên không liên quan trên biểu đồ trong thời gian dài, nếu giá nằm ở trên hoặc nằm ở dưới với khoảng cách quá xa. Vào những thời điểm như thế này, đường chuyển đổi, đường cơ sở và điểm giao cắt đóng vai trò quan trọng hơn vì chúng thường bám sát giá hơn.

TIN TỨC THỊ TRƯỜNG