Thị trường chung

Cơ hội bán khống EUR/USD

Cơ hội bán khống EUR/USD khi hồi về kháng cự và điều chỉnh lại EUR/USD xuất hiện mô hình vai đầu vai thuận, giá đã phá đường cổ ở quanh...

TIN TỨC THỊ TRƯỜNG