Chỉ số giá trị gia tăng hàng tháng (VAMI)

Chỉ số giá trị gia tăng hàng tháng là gì ?

Chỉ số giá trị gia tăng hàng tháng (VAMI) theo dõi hiệu suất hàng tháng của khoản đầu tư giả định $1000, giả thiết là lợi nhuận sẽ được tái đầu tư trong một khoảng thời gian.

Hiểu về Chỉ số giá trị gia tăng hàng tháng

Chỉ số giá trị gia tăng hàng tháng biểu thị tổng lợi nhuận mà nhà đầu tư thu được trong một khoảng thời gian xác định. Nó bao gồm lãi về vốn cũng như khoản tái đầu tư của bất kỳ khoản giải ngân nào như cổ tức và lãi kép. Chỉ số giá trị gia tăng hàng tháng có thể được tính bằng cách sử dụng lợi nhuận thuần hàng tháng.

Chú ý là chỉ số VAMI được tính bằng cách sử dụng lợi nhuận ròng hàng tháng. Điều này có nghĩa là bất kỳ khoản phí nào, chẳng hạn như phí quản lý, phí thưởng, phí môi giới,… đã được khấu trừ, và những gì còn lại là lợi nhuận thực sự.

Đây là một trong những số liệu được sử dụng phổ biến nhất để mô tả hiệu suất chung của một quỹ cho các nhà đầu tư. Sự phổ biến của VAMI bắt nguồn từ thực tế là nó mô tả khá tốt, nó có thể cho nhà đầu tư thấy khoản đầu tư 1,000 đô la đã hoạt động như thế nào trong một khoảng thời gian nhất định 1 cách rất dễ hiểu.

Chỉ số giá trị gia tăng hàng tháng có thể được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau. Nó có thể cung cấp góc nhìn sâu sắc về sự tăng trưởng của vốn đầu tư theo thời gian. Đôi khi, nó có thể được sử dụng để đánh giá hiệu quả hoạt động của một nhà quản lý quỹ. Nó cũng hữu ích trong việc so sánh nhiều quỹ và chỉ số. VAMI được tính bằng cách nhân VAMI của tháng trước với lợi nhuận thuần của tháng hiện tại.

  1. Điểm đầu tiên của VAMI = 1000 x (1 + lợi nhuận ròng của tháng hiện tại)
  2. VAMI tiếp theo = VAMI trước đó x (1 + lợi nhuận ròng của tháng hiện tại)

Sử dụng VAMI để so sánh

Biểu đồ VAMI có thể là một cách đáng tin cậy để so sánh sự tăng trưởng của các quỹ và chỉ số khác nhau trên thị trường. Nhà đầu tư có thể tùy chỉnh các biểu đồ này để chọn 1 công ty trong nhóm các công ty con của 1 quỹ. Biểu đồ VAMI còn cung cấp cho các nhà đầu tư viễn cảnh về một khoản đầu tư đã được thực hiện như thế nào theo thời gian. Nó cũng có thể cung cấp cái nhìn sâu hơn về những kỳ vọng tiềm năng với các dự đoán trong tương lai. Biểu đồ VAMI cũng có thể trình bày trực quan về cách các quỹ tương tự, hoặc các quỹ đầu tư các loại tài sản khác nhau, đã hoạt động như thế nào trong một khung thời gian cụ thể, bao gồm so sánh lợi nhuận để phân tích rộng hơn.

Công cụ VAMI 

Có rất nhiều nền tảng cung cấp công cụ VAMI cho mục đích phân tích. Những công cụ này có thể cho phép thay đổi biến đầu vào như giá trị vốn ban đầu cao hơn với thời lượng khác nhau.

Chỉ số giá trị gia tăng hàng tháng có thể được xây dựng bằng cách sử dụng phần mềm phân tích kỹ thuật. Nó thường bắt đầu với một khoản đầu tư giả định là 1.000 đô la. Tuy nhiên, mức đầu tư ban đầu có thể thay đổi. Khi sử dụng mô hình kỹ thuật này, điều quan trọng là phải đảm bảo tính sẵn có và chất lượng của dữ liệu để tạo ra biểu đồ, vì kết quả ước tính có thể bị sai lệch do chất lượng dữ liệu. Biểu đồ VAMI có thể được tạo bởi Microsoft Excel hoặc các phần mềm kỹ thuật khác. Các công ty dịch vụ tài chính thường cung cấp phiên bản trực tuyến để biểu diễn giá trị đầu tư theo thời gian dưới dạng biểu đồ.

Công cụ Vami của công ty tài chính Morningstar là 1 ví dụ. Đây là một sản phẩm hướng đến các quỹ tương hỗ. Trong tab biểu đồ, các nhà đầu tư được cung cấp mức tăng trưởng giả định của khoản đầu tư ban đầu 10,000 đô la. Khi nghiên cứu Quỹ chỉ số Vanguard 500 trong khoảng thời gian một năm từ ngày 26 tháng 1 năm 2017 đến ngày 26 tháng 1 năm 2018, biểu đồ VAMI cho thấy khoản đầu tư 10,000 đô la của một nhà đầu tư sẽ tăng lên hơn 12,500 đô la.

TIN TỨC THỊ TRƯỜNG