Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI)

Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) là gì?

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) là một chỉ báo động lượng được sử dụng trong phân tích kỹ thuật để đo mức độ thay đổi giá gần đây, qua đó đánh giá tình trạng quá mua hoặc quá bán đối với giá cổ phiếu hoặc tài sản khác trong giá cổ phiếu hoặc tài sản khác. RSI được hiển thị dưới dạng một chỉ báo dao động (một đồ thị dạng đường di chuyển giữa hai điểm cực trị) và có giá trị từ 0 đến 100. Chỉ số này ban đầu được phát triển bởi J. Welles Wilder Jr. và được giới thiệu trong cuốn sách xuất bản năm 1978 của ông, “Các khái niệm mới trong Hệ thống Thương mại Kỹ thuật. “

Cách giải thích và sử dụng RSI truyền thống là các giá trị từ 70 trở lên cho thấy rằng một chứng khoán đang trở nên mua quá mức hoặc được định giá quá cao và có thể được ưu tiên cho sự đảo ngược xu hướng hoặc điều chỉnh giảm giá. Chỉ số RSI từ 30 trở xuống cho thấy tình trạng bán quá mức hoặc định giá thấp.

RSI cho bạn biết điều gì?

Xu hướng chính của cổ phiếu là một yếu tố quan trọng để đảm bảo các chỉ số của RSI được hiểu đúng. Ví dụ, nhà phân tích kỹ thuật nổi tiếng Constance Brown, đã có ý tưởng rằng dấu hiệu quá bán trên RSI trong một xu hướng tăng thường cao hơn 30% và dấu hiệu quá mua trên RSI trong xu hướng giảm thường thấp hơn mức 70%. 

Như bạn có thể thấy trong biểu đồ sau, trong xu hướng giảm, chỉ số RSI sẽ tạo đỉnh gần mức 50% thay vì 70%, đây có thể là dấu hiệu xác nhận xu hướng giảm sẽ tiếp tục. Nhiều nhà đầu tư sẽ vẽ một đường xu hướng giữa các mức 30% và 70% trong một xu hướng mạnh để xác định các điểm cực trị tốt hơn. Việc điều chỉnh chiến lược dựa trên mức quá mua hoặc quá bán khi giá cổ phiếu nằm trong kênh ngang dài hạn thường là điều không cần thiết.

Một cách để sử dụng tín hiệu từ các mức quá mua hoặc quá bán sao cho phù hợp với xu hướng là tập trung vào các tín hiệu và kỹ thuật giao dịch thường được sử dụng trong xu hướng đó. Nói cách khác, sử dụng các tín hiệu tăng giá khi cổ phiếu đang trong xu hướng tăng giá và các tín hiệu giảm giá khi cổ phiếu đang trong xu hướng giảm giá sẽ giúp bạn tránh những cảnh báo sai mà RSI có thể tạo ra.

Giải thích về RSI và các phạm vi trong RSI

Thông thường, khi chỉ báo RSI vượt qua mức 30, đó là một dấu hiệu cho sự tăng giá và khi nó trượt xuống dưới mức 70, đó là một dấu hiệu cho sự giảm giá. Nói một cách khác, RSI từ 70 trở lên cho thấy cổ phiếu đang trong tình trạng quá mua hoặc được định giá quá cao và có thể sắp diễn ra sự đảo chiều trong xu hướng hoặc giá cổ phiếu sẽ điều chỉnh giảm. Chỉ số RSI từ 30 trở xuống cho thấy tình trạng bán quá mức hay cổ phiếu bị định giá thấp.

Trong các xu hướng, chỉ số RSI có thể dao động trong một dải hoặc một phạm vi. Trong xu hướng tăng, chỉ báo RSI có xu hướng duy trì trên 30 và thường xuyên chạm ngưỡng 70. Trong xu hướng giảm, hiếm khi thấy RSI vượt quá 70 và chỉ báo thường xuyên chạm 30 hoặc thấp hơn. Những hướng dẫn này có thể giúp bạn xác định sức mạnh của xu hướng và xác định các điểm đảo chiều tiềm năng. Ví dụ: nếu chỉ số RSI không thể đạt đến mức 70 trong một số lần biến động liên tiếp của giá trong xu hướng tăng, nhưng sau đó nó giảm xuống dưới 30, thì xu hướng này đã suy yếu và có thể sẽ đảo chiều.

Điều ngược lại cũng đúng đối với một xu hướng giảm. Nếu RSI trong xu hướng giảm không thể đạt đến mức 30 hoặc thấp hơn và sau đó tăng lên trên 70, xu hướng giảm đó đã yếu đi và có thể đảo ngược thành xu hướng tăng. Đường xu hướng và đường trung bình động là những công cụ hữu ích cần đi kèm khi sử dụng RSI theo cách này.

Ví dụ về Phân kỳ RSI

Sự phân kỳ tăng giá xảy ra khi chỉ báo RSI thể hiện tình trạng quá bán (dưới 30) nhưng lại tạo đáy cao hơn so với đáy trước đó, trong khi giá cổ phiếu lại tạo đáy thấp hơn trên biểu đồ ở các vị trí tương ứng. Điều này cho thấy động lực tăng giá và RSI bứt phá khỏi vùng quá bán có thể được sử dụng làm dấu hiệu để bắt đầu một vị thế mua mới.

Sự phân kỳ giảm giá xảy ra khi chỉ báo RSI tạo ra mức quá mua (trên 70), nhưng lại tạo đỉnh thấp hơn hơn so với đỉnh trước đó, trong khi giá cổ phiếu lại tạo đỉnh cao hơn trên biểu đồ ở các vị trí tương ứng

Như bạn có thể thấy trong biểu đồ sau, sự phân kỳ tăng được xác định khi chỉ báo RSI tạo đáy cao hơn trong khi giá hình thành đáy thấp hơn. Đây là một tín hiệu mua hợp lệ, nhưng sự phân kỳ có thể hiếm gặp khi một cổ phiếu đang trong xu hướng dài hạn ổn định. Sử dụng các số liệu quá bán hoặc quá mua một cách linh hoạt sẽ giúp bạn xác định nhiều tín hiệu tiềm năng hơn.

Sự khác biệt giữa RSI và MACD

Trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD) là một chỉ báo động lượng theo xu hướng cho thấy mối quan hệ giữa hai đường trung bình động của giá chứng khoán. MACD được tính bằng cách trừ trung bình động hàm mũ (EMA) 26 ngày cho đường EMA 12 ngày. Kết quả của phép tính đó là đường MACD.

Đường EMA 9 ngày của MACD, được gọi là “đường tín hiệu”, được vẽ cùng đường MACD. Nó có thể giúp kích hoạt các tín hiệu mua và bán. Các nhà giao dịch có thể mua cổ phiếu khi MACD vượt lên trên đường tín hiệu và bán khi MACD cắt xuống dưới đường tín hiệu.

RSI được thiết kế để chỉ ra liệu một chứng khoán đang trong tình trạng quá mua hay quá bán liên quan đến các mức giá gần đây. RSI được tính toán bằng cách sử dụng lãi và lỗ trung bình trong một khoảng thời gian nhất định. Khoảng thời gian mặc định là 14 ngày, với các giá trị được giới hạn từ 0 đến 100.

MACD đo lường mối quan hệ giữa hai đường EMA, trong khi RSI đo lường sự thay đổi giá liên quan đến các mức giá cao và thấp gần đây. Hai chỉ báo này thường được sử dụng cùng nhau để cung cấp cho các nhà phân tích bức tranh kỹ thuật hoàn chỉnh hơn về thị trường.

Các chỉ số này đều đo lường động lượng của cổ phiếu. Tuy nhiên, chúng đo lường các yếu tố khác nhau, vì vậy đôi khi chúng sẽ đưa ra các tín hiệu trái ngược nhau. Ví dụ: RSI có thể trên mức 70 trong một khoảng thời gian liên tục, cho thấy cổ phiếu đang bị quá mua. Nhưng trong cùng khung thời gian đó, MACD lại cho thấy động lượng mua của cổ phiếu vẫn đang gia tăng. Một trong hai chỉ báo có thể báo hiệu sự thay đổi xu hướng sắp tới bằng cách cho thấy sự phân kỳ so với giá (giá tiếp tục cao hơn trong khi chỉ báo giảm xuống hoặc ngược lại).

Hạn chế của RSI

RSI so sánh động lượng giá tăng và giảm và hiển thị kết quả dưới dạng chỉ số dao động trong khoảng 0 đến 100, thường được đặt bên dưới biểu đồ giá. Giống như hầu hết các chỉ báo kỹ thuật, tín hiệu của RSI đáng tin cậy nhất khi nó phù hợp với xu hướng dài hạn.

Các tín hiệu đảo chiều chính xác rất hiếm và có thể khó tách biệt với các báo động giả. Ví dụ, tín hiệu mua giả có thể xuất hiện khi RSI tăng, nhưng giá cổ phiếu sau đó lại giảm đột ngột. Tín hiệu bán giả có thể xuất hiện khi RSI giảm, nhưng giá cổ phiếu sau đó lại tăng đột ngột.

Vì chỉ báo hiển thị động lượng, nên nó có thể duy trì tình trạng quá mua hoặc quá bán trong một thời gian dài, khi cổ phiếu đang có động lượng tăng/giảm đáng kể. Do đó, chỉ báo RSI hữu ích nhất trong thị trường có nhiều dao động, khi mà giá cổ phiếu tăng giảm xen.

TIN TỨC THỊ TRƯỜNG