Chỉ số Ulcer (UI)

Chỉ số Ulcer là gì?

Chỉ số Ulcer (UI) là một chỉ báo kỹ thuật được dùng để đo lường rủi ro giảm giá về mặt mức độ và thời gian. Chỉ số này tăng khi giá di chuyển ra xa khỏi đỉnh gần nhất và giảm khi giá tăng lên. Chỉ số này thường được tính trong khoảng thời gian 14 ngày, thể hiện tỷ lệ phần trăm giảm điểm các nhà giao dịch có thể mong đợi từ mức cao trước đó.

Giá trị của chỉ số Ulcer càng lớn thì sẽ càng mất nhiều thời gian để cổ phiếu quay trở lại mức cao trước đó. Nói một cách đơn giản, chỉ số này được thiết kế như một phương pháp để đo lường mức độ biến động theo hướng giảm giá.

Hiểu về chỉ số Ulcer

Chỉ số Ulcer được phát triển bởi Peter Marin và Byron McCann vào năm 1987 để phân tích các quỹ tương hỗ. Marin và McCann lần đầu tiên công bố chỉ số này trong cuốn sách năm 1989 của họ, Hướng dẫn về quỹ Fidelity cho các nhà đầu tư. Chỉ báo này chỉ xem xét rủi ro giảm giá thay vì biến động tổng thể. Các chỉ báo về biến động khác, như độ lệch chuẩn, xem xét cả chuyển động tăng và giảm, nhưng một nhà giao dịch thông thường không hay lo ngại về chuyển động tăng; việc cổ phiếu giảm giá mới chính là nguyên nhân gây ra căng thẳng và loét dạ dày (ulcer), đó là lý do chỉ số Ulcer có cái tên của mình.

Tính toán chỉ số Ulcer 

Chỉ số được tính theo ba bước:

  • Tỷ lệ giảm giá (%) = [(Giá đóng cửa – Giá đóng cửa cao nhất trong 14 ngày)/Giá đóng cửa cao nhất trong 14 ngày] x 100
  • Bình phương trung bình = ( Bình phương của tổng % giảm giá trong 14 ngày)/14 
  • Chỉ số Ulcer = Căn bậc hai của Bình phương Trung bình

Which price high is used in the Ulcer Index calculation is determined by adjusting the look-back period. A 14-day Ulcer Index measures declines off of the highest point in the past 14 days. A 50-day Ulcer Index measures declines off of the 50-day high. A longer look-back period provides investors with a more accurate representation of the long-term price declines they may face. A shorter-term look-back period provides traders with a gauge of recent volatility.

Trong đó, mức giá cao nhất được sử dụng trong công thức được xác định dựa trên khoảng thời gian trước đó. Chỉ số Ulcer 14 ngày đo lường sự thoái trào từ mức giá cao nhất trong 14 ngày qua. Chỉ số Ulcer 50 ngày đo lường sự thoái trào từ mức giá cao nhất trong 50 ngày. Khoảng thời gian dài hơn sẽ  cung cấp cho các nhà đầu tư thông tin chính xác hơn về đợt giảm giá trong dài hạn mà họ có thể phải đối mặt. Khoảng thời gian ngắn sẽ cung cấp cho các nhà giao dịch một thước đo về sự biến động gần đây.

Áp dụng chỉ số Ulcer 

Martin recommends the Ulcer Index as a measure of risk in various contexts where the standard deviation is usually used. The Ulcer Index can also be charted over time and used as a kind of technical analysis indicator, to show stocks going into ulcer-forming territory, or to compare volatility in different stocks.

Investors can use the Ulcer Index to compare different investment options. A lower average Ulcer Index means lower drawdown risk compared with an investment with a higher average UI. Applying a moving average to the Ulcer Index will show which stocks and funds have lower volatility overall.

Watching for spikes in the Ulcer Index that are beyond “normal” can also be used to indicate times of excessive downside risk, which investors may wish to avoid by exiting long positions.

Martin khuyến nghị sử dụng Chỉ số Ulcer như một thước đo độ rủi ro trong các trường hợp mà độ lệch chuẩn thường được sử dụng. Chỉ số Ulcer cũng có thể được thể hiện qua biểu đồ theo thời gian và được sử dụng như một loại chỉ báo phân tích kỹ thuật, cho thấy các cổ phiếu nào đang đi vào đà giảm, hoặc để so sánh sự biến động của các cổ phiếu khác nhau.

Các nhà đầu tư có thể sử dụng Chỉ số Ulcer để so sánh các lựa chọn đầu tư khác nhau. Chỉ số Ul thấp hơn có nghĩa là rủi ro giá giảm sẽ thấp hơn với khoản đầu tư có Ul cao hơn. Các nhà đầu tư có thể áp dụng đường trung bình động cho Chỉ số Ulcer, việc này sẽ cho thấy những cổ phiếu và quỹ nào có mức độ biến động thấp hơn so với mặt bằng chung.

Bạn có thể theo dõi các đợt tăng đột biến vượt quá mức “bình thường” của Chỉ số Ulcer để phát hiện các thời điểm có rủi ro giảm giá cao, khi đó, bạn có thể muốn tránh khỏi những rủi ro này bằng cách thoát khỏi vị thế mua.

TIN TỨC THỊ TRƯỜNG