Dịch vụ của chúng tôi

ĐÀO TẠO PHÂN TÍCH CƠ BẢN

Phân tích cơ bản dựa trên lý thuyết giá thị trường của một tài sản có khuynh hướng di chuyển về phía “Giá trị thật” của nó. Từ đó, nhà đầu tư có thể nhận biết được xu hướng về giá của cổ phiếu.

Sau khi hoàn thành khoá học, học viên có thể:

  • Phân tích kinh tế vĩ mô: đánh giá môi trường kinh tế hiện tại và những ảnh hưởng lên ngành và công ty.
  • Phân tích ngành: đánh giá triển vọng cho ngành cụ thể.
  • Phân tích công ty: đánh giá những điểm mạnh của công ty và những yếu kém trong ngành.
  • Định giá giá trị công ty và cổ phiếu, từ đó đưa ra nhận định xu hướng giá cổ phiếu trong tương lai.

ĐÀO TẠO PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Phân tích kỹ thuật là phương pháp dựa vào biểu đồ, đồ thị diễn biến giá cả và khối lượng giao dịch của cổ phiếu nhằm phân tích các biến động cung - cầu đối với cổ phiếu để ra quyết định về hành động (mua/bán/nắm giữ) cổ phiếu trên thị trường.

Sau khi hoàn thành khoá học, học viên có thể:

  • Xác định được xu hướng thị trường với độ chính xác cao
  • Lọc được những cổ phiếu tốt trước khi chúng tăng mạnh
  • Lưa chọn thời điểm mua/bán hợp lý
  • Phân bổ vốn hợp lý trong từng giao dịch
  • Đọc và xác định những điểm bùng nổ trên biểu đồ kỹ thuật
  • Hạn chế rủi ro khi giao dịch

PHÂN TÍCH TÍN HIỆU GIAO DỊCH

Tín hiệu thị trường được Alphabia đưa ra sau khi áp dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong việc phân tích diễn biến thị trường (trong nước và quốc tế). Chúng tôi sử dụng phân tích kỹ thuật và định lượng dựa trên các chỉ báo động lực và mức độ biến động của thị trường cùng nhiều chỉ báo cơ bản theo lý thuyết Contrary Opinion (CO)- một loại chỉ báo vốn rất thịnh hành trong phân tích kỹ thuật hiện đại trên thế giới nhưng chưa được biết đến nhiều tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, công cụ phân bổ dòng vốn Alphabia Marketing Timing của chúng tôi hỗ trợ, khuyến nghị về hành động (mua/bán/nắm giữ) cũng như phân bổ dòng vốn giữa các lớp tài sản.

TIN TỨC THỊ TRƯỜNG