Đường xu hướng

Đường xu hướng là gì?

Đường xu hướng là những đường dễ nhận biết mà các nhà giao dịch vẽ trên biểu đồ để kết nối một loạt các mức giá với nhau hoặc để hiển thị một số dữ liệu phù hợp nhất. Kết quả sau đó được sử dụng để cung cấp cho nhà giao dịch ý tưởng về hướng mà giá của khoản đầu tư có thể sẽ di chuyển theo.

Đường xu hướng là đường nối các đỉnh hoặc các đáy để hiển thị xu hướng của giá. Đường xu hướng là hình ảnh trực quan của mức hỗ trợ và kháng cự trong bất kỳ khung thời gian nào. Chúng hiển thị hướng và tốc độ của giá, đồng thời mô tả các mô hình trong thời kỳ giá giảm.

Đường xu hướng cho bạn biết điều gì?

Đường xu hướng là một trong những công cụ quan trọng nhất của các nhà phân tích kỹ thuật. Thay vì xem xét kết quả kinh doanh trong quá khứ hoặc các yếu tố cơ bản khác, các nhà phân tích kỹ thuật tìm kiếm các xu hướng trong hành động giá. Đường xu hướng giúp các nhà phân tích kỹ thuật xác định xu hướng hiện tại của thị trường. Các nhà phân tích kỹ thuật tin rằng xu hướng là một người bạn tốt, và xác định xu hướng là bước đầu tiên trong để tiến hành một giao dịch tốt.

Để tạo đường xu hướng, phải có ít nhất hai điểm trên biểu đồ giá. Một số nhà phân tích thích sử dụng các khung thời gian khác nhau, chẳng hạn như một phút hoặc năm phút. Những người khác nhìn vào biểu đồ ngày hoặc biểu đồ tuần. Một số nhà phân tích chọn xem xu hướng dựa trên khoảng thời gian giá tăng/giảm thay vì 1 khung thời gian. Điều làm cho các đường xu hướng trở nên phổ biến và hấp dẫn là chúng có thể được sử dụng để giúp xác định xu hướng bất kể khung thời gian hoặc khoảng thời gian được sử dụng.

Nếu cổ phiếu của công ty A đang giao dịch ở mức 35 đô la và tăng lên 40 đô la trong hai ngày rồi 45 đô la trong ba ngày, nhà phân tích có ba điểm để vẽ trên biểu đồ, bắt đầu ở mức 35 đô la, tiếp đến 40 đô la và cuối cùng là 45 đô la. Nếu nhà phân tích vẽ một đường thẳng giữa cả ba điểm giá, chúng ta sẽ thấy xu hướng tăng. Đường xu hướng được vẽ có độ dốc dương và do đó báo cho nhà phân tích mua theo hướng của xu hướng. Tuy nhiên, nếu giá của công ty A đi từ $ 35 đến $ 25, đường xu hướng có độ dốc âm và nhà phân tích nên bán theo hướng của xu hướng.

Sự khác biệt giữa đường xu hướng và kênh

Một biểu đồ có thể sử dụng nhiều đường xu hướng. Các nhà giao dịch thường sử dụng một đường xu hướng kết nối các mức cao và một đường khác để kết nối các mức thấp trong một khoảng thời gian để tạo ra các kênh. Kênh sẽ tạo ra một hình ảnh trực quan của cả mức hỗ trợ và kháng cự trong khoảng thời gian được phân tích. Tương tự như trong trường hợp có một đường xu hướng duy nhất, các nhà giao dịch tìm kiếm sự đột phá để đưa hành động giá ra khỏi kênh. Họ có thể sử dụng vi phạm đó làm điểm thoát lệnh hoặc điểm vào lệnh tùy thuộc vào cách họ thiết lập giao dịch của mình.

Hạn chế của Đường xu hướng

Đường xu hướng có những hạn chế giống như tất cả các công cụ biểu đồ khác là chúng phải được điều chỉnh lại khi có nhiều dữ liệu giá hơn. Đường xu hướng đôi khi sẽ tồn tại trong một thời gian dài, nhưng cuối cùng hành động giá sẽ sai lệch để khiến nó phải được cập nhật. Hơn nữa, các nhà giao dịch thường chọn các điểm dữ liệu khác nhau để kết nối. Ví dụ: một số nhà giao dịch sẽ sử dụng mức giá thấp nhất, trong khi những người khác có thể chỉ sử dụng mức giá đóng cửa thấp nhất. Cuối cùng, các đường xu hướng được áp dụng trên các khung thời gian nhỏ hơn có thể nhạy cảm với khối lượng. Đường xu hướng được hình thành với khối lượng thấp có thể dễ dàng bị phá vỡ khi khối lượng tăng lên.

TIN TỨC THỊ TRƯỜNG