Fibonacci thoái lui

 

Các mức Fibonacci thoái lui

Các mức thoái lui Fibonacci là các đường nằm ngang, cho biết các điểm mà mức hỗ trợ và kháng cự có thể xảy ra. Chúng được hình thành dựa trên dãy số Fibonacci, mỗi mức độ lại được liên kết với một tỷ lệ phần trăm thể hiện mức giá đã thoái lui bao nhiêu so với giá ban đầu. Các mức thoái lui Fibonacci là 23,6%, 38,2%, 61,8% và 78,6%. Mức 50% cũng được sử dụng mặc dù không phải là tỷ lệ Fibonacci chính thức.

Chỉ báo này rất hữu ích vì nó có thể được vẽ giữa hai điểm giá quan trọng bất kỳ, chẳng hạn như điểm cao nhất và điểm thấp nhất. Sau đó chỉ báo sẽ tạo ra các mức thoái lui giữa hai điểm đó.

Giả sử giá cổ phiếu tăng thêm 10 đô la và sau đó giảm mất 2,36 đô la. Trong trường hợp này, giá cổ phiếu đã thoái lui 23,6%, đó là một số Fibonacci. Số Fibonacci được tìm thấy ở khắp nơi trong tự nhiên. Do đó, nhiều nhà giao dịch tin rằng những con số này cũng có sự liên quan trên thị trường tài chính.

Công thức cho mức thoái lui Fibonacci

Các mức thoái lui Fibonacci không có công thức. Khi chỉ báo này được áp dụng cho biểu đồ, người sử dụng sẽ chọn hai điểm. Khi hai điểm đó được chọn, các đường biểu thị mức thoái lui sẽ được vẽ theo tỷ lệ phần trăm động thái thoái lui.

Giả sử giá tăng từ 10 đô la lên 15 đô la (tăng 5 đô la) và hai mức giá này là điểm được sử dụng để vẽ chỉ báo Fibonacci thoái lui. Khi đó, mức 23,6% sẽ ở mức 13,82 đô la ($15 – ($5 x 0.236) = $13.82). Mức 50% sẽ ở mức 12,50 đô la ($15 – ($5 x 0.5) = $12.50).

Cách tính mức Fibonacci Retracement

Như đã thảo luận ở trên, không có công thức tính toán khi nói đến mức thoái lui Fibonacci. Chúng chỉ đơn giản là tỷ lệ phần trăm của bất kỳ phạm vi giá nào được chọn.

Tuy nhiên, nguồn gốc của các số Fibonacci rất thú vị. Chúng dựa trên một thứ gọi là Tỷ lệ vàng. Với một dãy số bắt đầu từ số 0 và một. Sau đó, tiếp tục cộng hai số trước để có một chuỗi số như sau:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987 … với chuỗi tiếp tục vô hạn.

Các mức thoái lui Fibonacci đều bắt nguồn từ chuỗi số này. Sau khi dãy số bắt đầu, chia một số cho số tiếp theo của nó sẽ thu được 0,618 hay 61,8%. Chia một số cho số thứ hai ở bên phải của nó kết quả sẽ là 0,382 hoặc 38,2%. Tất cả các tỷ lệ, ngoại trừ 50% (vì nó không phải là số Fibonacci chính thức), đều dựa trên một số phép tính liên quan đến chuỗi số này.

Điều thú vị là Tỷ lệ vàng 0,618 hay 1,618 cũng được tìm thấy trên cách sắp xếp các hạt của hoa hướng dương, trên các thiên hà, vỏ sò, hiện vật lịch sử và kiến ​​trúc.

Mức Fibonacci thoái lui cho bạn biết điều gì?

Fibonacci thoái lui có thể được sử dụng để xác định giá vào lệnh, mức cắt lỗ hoặc giá mục tiêu. Ví dụ, một nhà giao dịch có thể thấy một cổ phiếu tăng cao hơn. Sau khi tăng, giá quay trở lại mức 61,8 trước khi bật tăng trở lại. Vì giá hồi phục tại mức Fibonacci trong xu hướng tăng, nhà giao dịch quyết định mua tại điểm này. Nhà giao dịch có thể đặt lệnh cắt lỗ ở mức 61,8%, vì một đợt giảm giá xuống dưới múc này có thể cho thấy rằng đợt phục hồi đã thất bại.

Mức Fibonacci cũng xuất hiện trên những công cụ khác trong phân tích kỹ thuật. Ví dụ, chúng phổ biến trong mô hình Gartley và lý thuyết Sóng Elliott. Sau khi giá tăng hoặc giảm đáng kể, các công cụ phân tích kỹ thuật này nhận thấy rằng sự đảo chiều có xu hướng xảy ra gần với các mức Fibonacci nhất định.

Mức thoái lui Fibonacci là mức giá cố định, không thay đổi. Bản chất tĩnh của các mức giá giúp việc xác định trở nên nhanh chóng và dễ dàng. Điều đó giúp các nhà giao dịch và nhà đầu tư dự đoán và phản ứng thận trọng khi mức giá được kiểm tra. Các mức này là các điểm quan trọng mà một số hành động giá được mong đợi như là đảo chiều hoặc phá vỡ.

Sự khác biệt giữa Fibonacci thoái lui và Fibonacci mở rộng

Trong khi Fibonacci thoái lui áp dụng tỷ lệ phần trăm cho một đợt điều chỉnh, Fibonacci mở rộng lại áp dụng tỷ lệ phần trăm cho động thái giá theo xu hướng. Ví dụ: một cổ phiếu tăng từ 5 đô la lên 10 đô la và sau đó giảm về 7,50 đô la. Động thái dịch chuyển từ $10 đến $7,50 là một sự thoái lui. Nếu giá bắt đầu tăng trở lại và tăng lên 16 đô la, đó là sự mở rộng.

Hạn chế của việc sử dụng Fibonacci thoái lui

Trong khi các mức thoái lui cho biết nơi giá có thể tìm thấy hỗ trợ hoặc kháng cự, không có gì đảm bảo rằng giá sẽ thực sự dừng lại ở đó. Đây là lý do tại sao các tín hiệu xác nhận khác thường được sử dụng đi kèm, chẳng hạn như giá cần phải bật tăng từ mức thoái lui được xác định.

Một lập luận khác chống lại các mức thoái lui Fibonacci là có rất nhiều mức được sử dụng, do đó khả năng giá đảo chiều gần một trong số chúng là khá cao. Vấn đề là các nhà giao dịch phải vật lộn để biết cái nào sẽ hữu ích vào bất kỳ thời điểm cụ thể nào. Khi nó không hoạt động, luôn có thể khẳng định rằng nhà giao dịch nên xem xét một mức thoái lui Fibonacci khác để thay thế.

TIN TỨC THỊ TRƯỜNG