Khóa học phân tích kỹ thuật

CHÚNG TÔI CUNG CẤP CÔNG CỤ CẦN THIẾT CHO BẠN

MODULE 1: XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG
Ý nghĩa: Xác định xu hướng là ưu tiên hàng đầu mang ý nghĩa sống còn trong đầu tư
Thời gian: 3 tuần, 2 buổi 1 tuần
Giá: 6,0000,000VND
MODULE 2A: AMIBROKER CƠ BẢN
Ý nghĩa: Là công cụ hỗ trợ không thể thiếu trong đầu tư
Thời gian: 3 buổi
Giá: 3,000,000VND
MODULE 2B: AMIBROKER NÂNG CAO
Ý nghĩa: Nâng cao hiệu quả quản lý danh mục & quản lý tiền
Thời gian:
Giá: 3,000,000VND
MODULE 3: ỨNG DỤNG ĐƯỜNG CHỈ BÁO TÍN HIỆU MUA BÁN TRONG ĐẦU TƯ
Ý nghĩa: Các đường chỉ báo rất dễ sử dụng nhưng đa phần đang được sử dụng không chính xác
Thời gian:
Giá: 6.000.000VND
MODULE 4: MÔ HÌNH GIÁ
Ý nghĩa: Một phương pháp mang tính ứng dụng cao & độ tin cậy cao
Thời gian:
Giá: 6.000.000VND
MODULE 5: SÓNG ELLIOTT
Ý nghĩa: Là công cụ tốt nhất để hiểu được tâm lý thị trường & Xác định xu hướng thị trường
Thời gian:
Giá: 6.000.000VND
MODULE 6: CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH
Ý nghĩa: Áp dụng các chiến lược giao dịch đã từng mang lại thành công cho những NĐT huyền thoại
Thời gian: 3 tuần, 2 buổi 1 tuần
Giá: 6,000,000VND

TIN TỨC THỊ TRƯỜNG