MODULE 2B: AMIBROKER NÂNG CAO

CHI PHÍ

3,000,000VND

THỜI GIAN

3 tuần, 2 buổi 1 tuần

ĐĂNG KÝ NGAY ĐỂ NHẬN TƯ VẤN CHI TIẾT

Tên của bạn*
Chọn khóa học*
Email*
Số điện thoại*
Lời nhắn

VỀ KHÓA HỌC

Ứng dụng Ami Broker trong quản lý danh mục đầu tư

Kiểm tra & nâng cao hiệu quả sử dụng các tín hiệu Mua bán

Cách tạo công cụ giao dịch riêng

Công cụ quản lý tiền giao dịch Phái sinh

TIN TỨC THỊ TRƯỜNG