MODULE 6: CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH

CHI PHÍ

6,000,000VND

THỜI GIAN

3 tuần, 2 buổi 1 tuần

ĐĂNG KÝ NGAY ĐỂ NHẬN TƯ VẤN CHI TIẾT

Tên của bạn*
Chọn khóa học*
Email*
Số điện thoại*
Lời nhắn

VỀ KHÓA HỌC

Xu hướng & đường xu hướng
Hỗ trợ và kháng cự
Volume + Break-out
Sửa dụng Mô hình Giá để xác định Xu hướng
Elliott Wave & Tâm lý thị trường: Khi nào TT tạo Đỉnh / Đáy
Cách đọc đồ thị xoay vòng vốn (RRG) để xác định xu hướng thị trường
Công cụ chỉ báo Tâm lý ngược (CO) & Công cụ chỉ báo Thời điểm Vào/Ra thị trường (Market Timing)

Ghi chú: Mặc dù là quan trọng nhất nhưng việc xác định xu hướng thường bị bỏ qua và/hoặc áp dụng không chính xác, dẫn đến việc suy giảm hiệu quả của việc áp dụng PTKT trong đầu tư.
Một chương trình xây dựng từ cơ bản đến nâng cao để xác định xu hướng cũng như thời điểm thị trường tạo Đỉnh/Đáy nhằm hỗ trợ học viên tạo nền tảng cũng như nâng cao khả năng áp dụng PTKT trong đầu tư

TIN TỨC THỊ TRƯỜNG