Mô hình năm lực lượng cạnh tranh của Porter (Porter’s Five Forces)

Năm lực lượng của Porter là gì?

Porter’s Five Forces là một mô hình xác định và phân tích năm lực lượng cạnh tranh trong mọi ngành nghề và giúp xác định điểm yếu và điểm mạnh của ngành, thường được sử dụng để xác định cấu trúc của một ngành nhằm xác định chiến lược của doanh nghiệp. Mô hình của Porter có thể được áp dụng cho bất kỳ phân khúc nào của nền kinh tế để hiểu mức độ cạnh tranh trong ngành và nâng cao lợi nhuận dài hạn của doanh nghiệp. Mô hình năm lực lượng được đặt theo tên của giáo sư Đại học Harvard, Michael E. Porter.

Tìm hiểu Mô hình năm lực lượng cạnh tranh của Porter

Porter’s Five Forces là một mô hình phân tích kinh doanh giúp giải thích lý do tại sao các ngành công nghiệp khác nhau có thể duy trì các mức lợi nhuận khác nhau. Mô hình này được xuất bản trong cuốn sách của Michael E. Porter, “Chiến lược cạnh tranh: Kỹ thuật phân tích ngành và đối thủ cạnh tranh” vào năm 1980. Mô hình năm lực lượng cạnh tranh được sử dụng rộng rãi để phân tích cấu trúc ngành của một doanh nghiệp cũng như chiến lược của doanh nghiệp đó. Porter đã xác định năm lực lượng không thể phủ nhận đóng một phần trong việc định hình mọi thị trường và ngành công nghiệp trên thế giới, cùng một số cảnh báo. Mô hình thường được sử dụng để đo cường độ cạnh tranh, mức độ hấp dẫn và lợi nhuận của một ngành hoặc thị trường.

Năm lực lượng của Porter là:

  1. Sự cạnh tranh trong ngành
  2. Tiềm năng của những đối thủ mới tham gia vào ngành
  3. Quyền lực của nhà cung cấp
  4. Quyền lực của khách hàng
  5. Mối đe doạ từ các sản phẩm thay thế

CÁC NỘI DUNG CHÍNH

  • Porter’s Five Forces là một khung sườn dùng để phân tích môi trường cạnh tranh của một doanh nghiệp.
  • Số lượng và năng lực của các đối thủ cạnh tranh, những đối thủ mới tiềm năng tham gia thị trường, nhà cung cấp, khách hàng và các sản phẩm thay đều thế ảnh hưởng đến lợi nhuận của doanh nghiệp.
  • Phân tích năm lực lượng cạnh tranh có thể được sử dụng để định hướng chiến lược kinh doanh nhằm tăng lợi thế cạnh tranh.

Sự cạnh tranh trong ngành

Lực lượng đầu tiên trong năm lực lượng đề cập đến số lượng đối thủ cạnh tranh và khả năng của họ trong việc đưa ra giá rẻ hơn một doanh nghiệp khác. Số lượng đối thủ cạnh tranh càng nhiều, cùng với số lượng sản phẩm và dịch vụ tương đương mà họ cung cấp, thì quyền lực của một doanh nghiệp càng giảm. Các nhà cung cấp và người mua tìm kiếm sự cạnh tranh của doanh nghiệp nếu họ có thể đưa ra một thỏa thuận tốt hơn hoặc giá thấp hơn. Ngược lại, khi mức độ cạnh tranh thấp, một doanh nghiệp có quyền hơn trong việc bán với giá cao hơn và đặt ra các điều khoản thỏa thuận để đạt được doanh số và lợi nhuận cao hơn.

Tiềm năng của những đối thủ mới tham gia vào ngành

Quyền lực của một doanh nghiệp cũng bị ảnh hưởng bởi lực lượng những đối thủ mới tham gia vào thị trường. Càng ít tốn thời gian và tiền bạc để đối thủ cạnh tranh thâm nhập thị trường và trở thành đối thủ cạnh tranh hiệu quả, thì vị thế của một doanh nghiệp đã có uy tín có thể bị suy yếu đáng kể. Một ngành có rào cản gia nhập mạnh được xem là lý tưởng cho các doanh nghiệp hiện có trong ngành đó, vì doanh nghiệp có thể tính giá cao hơn và thương lượng được các điều khoản tốt hơn.

Quyền lực của nhà cung cấp

Yếu tố tiếp theo trong mô hình năm lực lượng đề cập đến việc các nhà cung cấp có thể dễ dàng tăng chi phí đầu vào như thế nào. Chi phí đầu vào bị ảnh hưởng bởi số lượng nhà cung cấp các yếu tố đầu vào chính của hàng hóa hoặc dịch vụ, mức độ khan hiếm của các yếu tố đầu vào này và chi phí mà một doanh nghiệp phải trả nếu chuyển sang nhà cung cấp khác. Càng ít nhà cung cấp cho một ngành, thì doanh nghiệp càng phụ thuộc nhiều hơn vào nhà cung cấp. Kết quả là, nhà cung cấp có nhiều quyền lực hơn và có thể tăng chi phí đầu vào và thúc đẩy các lợi thế khác trong thương mại. Mặt khác, khi có nhiều nhà cung cấp hoặc chi phí chuyển đổi thấp giữa các nhà cung cấp đối thủ, một doanh nghiệp có thể giữ cho chi phí đầu vào thấp hơn và nâng cao lợi nhuận của mình.

Quyền lực của khách hàng

Khả năng khách hàng có thể đẩy giá xuống thấp hơn hoặc mức độ quyền lực của họ là một trong năm lực lượng. Quyền lực của khách hàng bị ảnh hưởng bởi số lượng người mua hoặc khách hàng mà doanh nghiệp có, mức độ quan trọng của mỗi khách hàng và doanh nghiệp sẽ tốn bao nhiêu chi phí để tìm kiếm khách hàng hoặc thị trường mới cho sản phẩm đầu ra của mình. Cơ sở khách hàng nhỏ hơn và mạnh hơn có nghĩa là mỗi khách hàng có nhiều quyền lực hơn để thương lượng với giá thấp hơn và các thỏa thuận tốt hơn. Một doanh nghiệp có nhiều khách hàng độc lập, nhỏ hơn sẽ dễ dàng tính giá cao hơn để tăng lợi nhuận.

Lưu ý: Mô hình năm lực lượng có thể giúp các doanh nghiệp tăng lợi nhuận, nhưng doanh nghiệp phải liên tục theo dõi bất kỳ thay đổi nào trong năm lực lượng và điều chỉnh chiến lược kinh doanh của mình.

Mối đe dọa từ các sản phẩm thay thế

Lực lượng cuối cùng trong năm lực lượng tập trung vào các sản phẩm thay thế. Hàng hóa hoặc dịch vụ thay thế có thể được sử dụng thay cho các sản phẩm hoặc dịch vụ của doanh nghiệp đưa ra mối đe dọa. Các doanh nghiệp sản xuất hàng hóa hoặc dịch vụ mà không có sản phẩm thay thế tương ứng sẽ có nhiều quyền lực hơn trong việc tăng giá và chốt các điều kiện có lợi. Khi các sản phẩm thay thế tương ứng có sẵn, khách hàng sẽ có quyền lựa chọn từ bỏ việc mua sản phẩm của doanh nghiệp và năng lực của doanh nghiệp có thể bị suy yếu.

Hiểu được Mô hình năm lực lượng cạnh tranh của Porter và cách áp dụng nó cho một ngành, có thể cho phép một doanh nghiệp điều chỉnh chiến lược kinh doanh của mình để sử dụng tốt hơn các nguồn lực của họ nhằm tạo ra thu nhập cao hơn cho các nhà đầu tư của doanh nghiệp.

 

TIN TỨC THỊ TRƯỜNG