Nên mua cổ phiếu hay trái phiếu? Ưu và nhược điểm

Cổ phiếu và trái phiếu đều có những ưu điểm và nhược điểm riêng. Hơn nữa, mỗi loại tài sản có cấu trúc, tiền chi trả, lợi nhuận và rủi ro khác nhau đáng kể. Hiểu được các yếu tố phân biệt hai loại tài sản này là chìa khóa để xây dựng một danh mục đầu tư lành mạnh và phát triển mạnh trong thời gian dài. Tất nhiên, mỗi cá nhân đều có danh mục phân bổ tài sản cho riêng mình, dựa trên độ tuổi của nhà đầu tư, khả năng chấp nhận rủi ro và mục tiêu đầu tư dài hạn, nghỉ hưu. 

CÁC YẾU TỐ CHÍNH 

  • Cổ phiếu mang lại tiềm năng thu lợi nhuận cao hơn trái phiếu nhưng cũng đi kèm với rủi ro cao hơn. 
  • Trái phiếu thường mang lại lợi nhuận khá đáng tin cậy và phù hợp hơn với các nhà đầu tư không thích rủi ro. 
  • Đối với hầu hết các nhà đầu tư, đa dạng hóa danh mục đầu tư với sự kết hợp giữa cổ phiếu và trái phiếu là con đường tốt nhất để đạt được lợi nhuận đầu tư và giảm thiểu rủi ro. 

Cổ phiếu

Cổ phiếu về cơ bản là cổ phần sở hữu trong các doanh nghiệp được giao dịch công khai, mang lại cho các nhà đầu tư cơ hội tham gia phát triển doanh nghiệp. Nhưng những khoản đầu tư này cũng tiềm ẩn nguy cơ giảm giá trị, thậm chí có thể giảm xuống bằng không. Trong cả hai trường hợp, lợi nhuận của khoản đầu tư hầu như phụ thuộc hoàn toàn vào sự biến động của giá cổ phiếu, về cơ bản gắn liền với sự tăng trưởng và lợi nhuận của doanh nghiệp. 

Trái phiếu

Trái phiếu là một công cụ thu nhập cố định đại diện cho một khoản cho vay bởi các nhà đầu tư (được gọi là “chủ nợ” hoặc “người giữ trái phiếu/trái quyền”) cho những người đi vay, thường là các doanh nghiệp hoặc tổ chức chính phủ. Còn được biết đến như là lãi phiếu (coupon), trái phiếu có đặc điểm là được người vay đảm bảo các khoản thanh toán tới hạn. Với các khoản đầu tư này, sẽ có một ngày đáo hạn cụ thể, khi đó nợ gốc được hoàn trả cho các nhà đầu tư, cùng với các khoản thanh toán lãi suất gắn với lãi suất tồn tại khi bắt đầu khoản vay. Trái phiếu được sử dụng bởi các tập đoàn, tiểu bang, thành phố và chính phủ tối cao để tài trợ cho vô số dự án và hoạt động. Điều đó nói rằng, một số trái phiếu thực sự có rủi ro vỡ nợ, và nhà đầu tư thực sự có thể đánh mất tiền của mình. Những trái phiếu như vậy được xếp hạng dưới mức đầu tư và được gọi là trái phiếu có lợi suất cao, trái phiếu không thuộc loại đầu tư, trái phiếu đầu cơ hoặc trái phiếu rác. Tuy nhiên, họ thu hút một nhóm nhỏ các nhà đầu tư có thu nhập cố định thích triển vọng lợi suất cao hơn. 

Ưu điểm của việc mua cổ phiếu thay vì trái phiếu 

Lợi thế chính của cổ phiếu so với trái phiếu là khả năng tạo ra lợi nhuận cao hơn. Do đó, những nhà đầu tư sẵn sàng chấp nhận rủi ro lớn hơn để đổi lấy khả năng thu lợi từ việc giá cổ phiếu tăng sẽ tốt hơn nên chọn cổ phiếu. Các nhà đầu tư cũng có thể muốn xem xét đầu tư vào cổ phiếu trả cổ tức. Cổ tức về cơ bản là sự phân phối lợi nhuận mà một doanh nghiệp tạo ra cho các cổ đông của mình. Và bất kỳ khoản cổ tức nào không được trả có thể được đầu tư lại vào hoạt động kinh doanh dưới hình thức nhiều cổ phần hơn trong một doanh nghiệp. 

Lưu ý: Đa dạng hóa các khoản đầu tư trên cả cổ phiếu và trái phiếu để kết hợp tính an toàn tương đối của trái phiếu với tiềm năng sinh lời cao hơn của cổ phiếu. 

Nhược điểm của việc mua cổ phiếu thay vì trái phiếu 

Nói chung, cổ phiếu rủi ro hơn trái phiếu, đơn giản là do chúng không mang lại lợi nhuận đảm bảo cho nhà đầu tư, không giống như trái phiếu, mang lại lợi nhuận khá đáng tin cậy thông qua việc thanh toán bằng lãi phiếu. Các nhà đầu tư không thích rủi ro, muốn triển khai vốn một cách an toàn và thoải mái hơn trong các lịch trình thanh toán được định sẵn, tốt hơn nên đầu tư vào trái phiếu.

TIN TỨC THỊ TRƯỜNG