Phân tích cơ bản là gì? (P1)

Phân tích cơ bản (Fundamental Analysis) là một phương pháp đo lường giá trị nội tại của chứng khoán bằng cách kiểm tra các yếu tố kinh tế và tài chính liên quan. Các nhà phân tích cơ bản nghiên cứu bất cứ điều gì có thể ảnh hưởng đến giá trị của chứng khoán, từ các yếu tố kinh tế vĩ mô như trạng thái của nền kinh tế và điều kiện ngành đến các yếu tố kinh tế vi mô như hiệu quả quản lý của doanh nghiệp.

Mục tiêu cuối cùng là đi đến một con số mà nhà đầu tư có thể so sánh với giá chứng khoán hiện tại để xem liệu chứng khoán đang bị định giá thấp hay được định giá quá cao.

Phương pháp phân tích cổ phiếu này được coi là trái ngược với phân tích kỹ thuật: dự báo phương hướng của giá cổ phiếu thông qua phân tích dữ liệu thị trường trong quá khứ như giá và khối lượng.

CÁC NỘI DUNG CHÍNH:

  • Phân tích cơ bản là một phương pháp xác định giá trị thực hoặc “giá thị trường hợp lý” của một cổ phiếu.
  • Các nhà phân tích cơ bản tìm kiếm các cổ phiếu hiện đang được giao dịch ở mức giá cao hơn hoặc thấp hơn giá trị thực của chúng.
  • Nếu giá thị trường hợp lý cao hơn giá thị trường, cổ phiếu được coi là bị định giá thấp và được khuyến nghị mua.
  • Ngược lại, các nhà phân tích kỹ thuật bỏ qua các nguyên tắc cơ bản để ủng hộ việc nghiên cứu xu hướng giá lịch sử của cổ phiếu.

Hiểu về phân tích cơ bản

Tất cả các phương pháp phân tích cổ phiếu đều cố gắng xác định xem một mã chứng khoán có được định giá chính xác trong thị trường rộng hơn hay không. Phân tích cơ bản thường được thực hiện từ góc độ vĩ mô đến vi mô để xác định các chứng khoán không được thị trường định giá một cách chính xác.

Các nhà phân tích thường nghiên cứu tình trạng tổng thể của nền kinh tế, sau đó đến thế mạnh của ngành cụ thể trước khi tập trung vào hoạt động của từng doanh nghệp để đi đến giá thị trường hợp lý cho cổ phiếu.

Phân tích cơ bản sử dụng dữ liệu công khai để đánh giá giá trị của cổ phiếu hoặc bất kỳ loại chứng khoán nào. Ví dụ, một nhà đầu tư có thể phân tích cơ bản về giá trị của trái phiếu bằng cách xem xét các yếu tố kinh tế như lãi suất và tình trạng chung của nền kinh tế, sau đó nghiên cứu thông tin về doanh nghiệp phát hành trái phiếu như: các thay đổi tiềm năng trong xếp hạng tín nhiệm của doanh nghiệp phát hành.

Đối với cổ phiếu, phân tích cơ bản sử dụng doanh thu, thu nhập, tăng trưởng tương lai, lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu, biên lợi nhuận và các dữ liệu khác để xác định giá trị cơ bản của doanh nghiệp và tiềm năng phát triển trong tương lai. Tất cả dữ liệu này đều có sẵn trong báo cáo tài chính của doanh nghiệp.

Quan trọng: Phân tích cơ bản được sử dụng thường xuyên nhất đối với cổ phiếu, nhưng nó rất hữu ích để đánh giá bất kỳ chứng khoán nào, từ trái phiếu đến phái sinh. Nếu bạn xem xét các nguyên tắc cơ bản, từ nền kinh tế rộng lớn đến chi tiết doanh nghiệp, bạn đang thực hiện phân tích cơ bản.

Đầu tư và Phân tích Cơ bản

Một nhà phân tích làm việc để tạo ra một mô hình xác định giá trị ước tính của giá cổ phiếu của một doanh nghiệp dựa trên dữ liệu công khai có sẵn. Giá cổ phiếu của doanh nghiệp đáng giá bao nhiêu so với giá thị trường hiện tại chỉ là giá trị ước tính theo ý kiến ​​của nhà phân tích đó. Một số nhà phân tích có thể coi giá ước tính của họ là giá trị nội tại của doanh nghiệp.

Nếu một nhà phân tích tính toán rằng giá trị của cổ phiếu phải cao hơn đáng kể so với giá thị trường hiện tại của cổ phiếu đó, họ có thể công bố xếp hạng mua hoặc xếp hạng thừa đối với cổ phiếu. Điều này hoạt động như một khuyến nghị cho các nhà đầu tư theo dõi nhà phân tích đó. Nếu nhà phân tích tính toán giá trị nội tại thấp hơn giá thị trường hiện tại, cổ phiếu được coi là định giá quá cao và khuyến nghị bán hoặc thiếu cân được đưa ra.

Các nhà đầu tư tuân theo các khuyến nghị này sẽ kỳ vọng rằng họ có thể mua được những cổ phiếu có khuyến nghị có lợi vì những cổ phiếu đó sẽ có xác suất tăng cao hơn theo thời gian. Tương tự như vậy, những cổ phiếu có xếp hạng không thuận lợi sẽ có khả năng giảm giá cao hơn. Những cổ phiếu như vậy là ứng cử viên để bị loại khỏi danh mục đầu tư hiện có hoặc được thêm vào dưới dạng vị thế “bán”.

Phương pháp phân tích cổ phiếu này được coi là ngược lại với phân tích kỹ thuật, nó dự báo hướng đi của giá cả thông qua phân tích dữ liệu thị trường lịch sử như giá và khối lượng.

Phân tích cơ bản Định lượng và Định tính

Vấn đề với việc xác định từ cơ bản là nó có thể bao hàm bất cứ điều gì liên quan đến tình trạng kinh tế của một doanh nghiệp. Chúng rõ ràng bao gồm những con số như doanh thu và lợi nhuận, nhưng chúng cũng có thể bao gồm bất cứ điều gì từ thị phần của một doanh nghiệp đến chất lượng quản lý của doanh nghiệp đó.

Các yếu tố cơ bản khác nhau có thể được nhóm lại thành hai loại: định lượng và định tính. Ý nghĩa tài chính của các thuật ngữ này không khác nhiều so với các định nghĩa tiêu chuẩn của chúng. Đây là cách từ điển định nghĩa các thuật ngữ:

  • Định lượng – “liên quan đến thông tin có thể được hiển thị bằng số và lượng.”
  • Định tính – “liên quan đến bản chất hoặc tiêu chuẩn của một cái gì đó, hơn là số lượng của nó.”

Trong bối cảnh này, các nguyên tắc cơ bản về định lượng là những con số khó. Chúng là những đặc điểm có thể đo lường được của một doanh nghiệp. Đó là lý do tại sao nguồn dữ liệu định lượng lớn nhất là báo cáo tài chính. Doanh thu, lợi nhuận, tài sản, v.v. có thể được đo lường với độ chính xác cao.

Các nguyên tắc cơ bản về chất lượng ít hữu hình hơn. Chúng có thể bao gồm chất lượng của các giám đốc điều hành chủ chốt của doanh nghiệp, sự công nhận thương hiệu, bằng sáng chế và công nghệ độc quyền.

Cả phân tích định tính và định lượng đều không tốt hơn. Nhiều nhà phân tích xem xét chúng cùng nhau.

Các nguyên tắc cơ bản về chất lượng cần xem xét

Có bốn nguyên tắc cơ bản chính mà các nhà phân tích luôn xem xét khi liên quan đến một doanh nghiệp. Tất cả đều là định tính chứ không phải định lượng. Chúng bao gồm:

Mô hình kinh doanh: Chính xác thì doanh nghiệp làm gì? Điều này không đơn giản như nó có vẻ. Nếu mô hình kinh doanh của một doanh nghiệp dựa trên việc bán thức ăn nhanh gà, liệu doanh nghiệp có đang kiếm tiền theo cách đó không? Hay nó chỉ dựa vào phí bản quyền và nhượng quyền thương mại?

Lợi thế cạnh tranh: Thành công lâu dài của một doanh nghiệp chủ yếu được thúc đẩy bởi khả năng duy trì lợi thế cạnh tranh — và giữ vững lợi thế đó. Những lợi thế cạnh tranh mạnh mẽ, chẳng hạn như thương hiệu của Coca-Cola và sự thống trị của Microsoft đối với hệ điều hành máy tính cá nhân, tạo ra một hào quang xung quanh một doanh nghiệp cho phép doanh nghiệp đó giữ chân các đối thủ cạnh tranh và tận hưởng sự tăng trưởng và lợi nhuận. Khi một doanh nghiệp có thể đạt được lợi thế cạnh tranh, các cổ đông của nó có thể được khen thưởng xứng đáng trong nhiều thập kỷ.

Quản lý: Một số người tin rằng quản lý là tiêu chí quan trọng nhất để đầu tư vào một doanh nghiệp. Nó có ý nghĩa: Ngay cả mô hình kinh doanh tốt nhất cũng bị hủy diệt nếu các nhà lãnh đạo của doanh nghiệp không thực hiện đúng kế hoạch. Mặc dù rất khó để các nhà đầu tư bán lẻ gặp gỡ và thực sự đánh giá các nhà quản lý, nhưng bạn có thể xem trang web của doanh nghiệp và kiểm tra lý lịch của những người đứng đầu và các thành viên hội đồng quản trị. Họ đã thể hiện tốt như thế nào trong các công việc trước đây? Gần đây họ có dỡ bỏ rất nhiều cổ phiếu trong kho của họ không?

Quản trị doanh nghiệp: Quản trị doanh nghiệp mô tả các chính sách được áp dụng trong một tổ chức biểu thị các mối quan hệ và trách nhiệm giữa ban quản lý, giám đốc và các bên liên quan. Các chính sách này được xác định và xác định trong điều lệ doanh nghiệp và các quy định của nó, cùng với luật và quy định của doanh nghiệp. Bạn muốn kinh doanh với một doanh nghiệp được điều hành có đạo đức, công bằng, minh bạch và hiệu quả. Đặc biệt lưu ý xem ban quản lý có tôn trọng quyền cổ đông và lợi ích của cổ đông hay không. Đảm bảo thông tin liên lạc của họ đến cổ đông minh bạch, rõ ràng và dễ hiểu. Nếu bạn không hiểu, có thể là do họ không muốn bạn làm vậy.

Điều quan trọng là phải xem xét ngành của một doanh nghiệp: cơ sở khách hàng, thị phần giữa các doanh nghiệp, tăng trưởng toàn ngành, cạnh tranh, quy định và chu kỳ kinh doanh. Tìm hiểu về cách thức hoạt động của ngành sẽ giúp nhà đầu tư hiểu sâu hơn về sức khỏe tài chính của doanh nghiệp.

Còn tiếp…

TIN TỨC THỊ TRƯỜNG