Trung bình động đơn giản (SMA)

Trung bình động đơn giản (SMA) là gì?

Trung bình động đơn giản (SMA) tính toán mức trung bình của một phạm vi giá đã chọn (thường là giá đóng cửa) theo số khoảng thời gian trong phạm vi đó.

Hiểu về đường trung bình động đơn giản (SMA)

Đường trung bình động đơn giản (SMA) là đường trung bình số học được tính bằng cách cộng các mức giá gần đây và sau đó chia cho số khoảng thời gian trong phép tính. Ví dụ: bạn có thể tính trung bình động đơn giản bằng cách lấy tổng giá đóng cửa của một cổ phiếu trong 10 ngày và sau đó chia tổng này cho 10.

Mức trung bình trong ngắn hạn sẽ phản ứng nhanh chóng với những thay đổi về giá của chứng khoán cơ sở, trong khi mức trung bình dài hạn sẽ phản ứng chậm hơn. Ngoài đường trung bình động đơn giản còn có các loại đường trung bình động khác, bao gồm đường trung bình động hàm mũ (EMA) và đường trung bình động có trọng số (WMA).

Đường trung bình động đơn giản có thể tùy chỉnh được cho các khoảng thời gian khác nhau. Cách tính sẽ tương tự như ví dụ trên. Đường trung bình động đơn giản giúp loại bỏ sự biến động và giúp bạn dễ dàng quan sát xu hướng giá của một cổ phiếu. Nếu đường trung bình động đơn giản hướng lên, điều này có nghĩa là giá của cổ phiếu đang tăng. Nếu nó hướng xuống, điều đó có nghĩa là giá của cổ phiếu đang giảm. Khung thời gian được sử dụng càng dài thì đường trung bình đơn giản càng mượt (ít biến động). Đường trung bình động ngắn hạn dễ biến động hơn, nhưng lại phản ánh dữ liệu sát sao hơn.

Cân nhắc đặc biệt

Ý nghĩa phân tích

Đường trung bình động là một công cụ phân tích quan trọng được sử dụng để xác định xu hướng giá hiện tại và khả năng xu hướng đó thay đổi. Cách sử dụng đơn giản nhất của SMA trong phân tích kỹ thuật là để nhanh chóng xác định xem một chứng khoán đang trong xu hướng tăng hay giảm. Một cách sử dụng phân tích phổ biến khác, mặc dù phức tạp hơn một chút là so sánh một cặp đường trung bình động đơn giản có khung thời gian khác nhau. Nếu đường trung bình động đơn giản ngắn hạn cao hơn đường trung bình dài hạn, thì một xu hướng tăng đang được kỳ vọng. Mặt khác, nếu đường trung bình dài hạn cao hơn đường trung bình ngắn hạn thì xu hướng giảm có thể là kết quả mong đợi.

Các mô hình giao dịch phổ biến

Hai mô hình giao dịch phổ biến sử dụng đường trung bình động đơn giản bao gồm giao cắt tử thần và giao cắt vàng. Giao cắt tử thần xảy ra khi đường SMA 50 ngày cắt xuống dưới đường SMA 200 ngày. Đây được coi là một tín hiệu cho thấy giá sẽ tiếp tục giảm. Trong khi đó, giao cắt vàng xảy ra khi đường SMA ngắn hạn vượt lên trên đường SMA dài hạn. Tín hiệu này được củng cố bởi khối lượng giao dịch lớn tại điểm cắt, điều này có thể báo hiệu giá sẽ tiếp tục tăng.

Đường trung bình động đơn giản và đường trung bình động hàm mũ

Sự khác biệt chính giữa đường trung bình động hàm mũ (EMA) và đường trung bình động đơn giản là mức độ nhạy cảm mà mỗi đường thể hiện trước những thay đổi trong dữ liệu được sử dụng để tính toán. Cụ thể hơn, đường EMA đặt trọng số cao hơn trong công thức tính toán cho các mức giá gần đây, trong khi SMA ấn định trọng số bằng nhau cho tất cả các mức giá.

Hai đường trung bình này khá tương tự nhau vì chúng được diễn giải theo cách giống nhau và đều là công cụ phổ biến được các nhà giao dịch kỹ thuật sử dụng để làm dịu các biến động giá. Vì EMAs đặt trọng số trên dữ liệu gần đây cao hơn so với dữ liệu cũ, nó sẽ phản ứng nhanh hơn với những thay đổi giá mới nhất so với SMA, điều này làm cho kết quả từ EMAs kịp thời hơn và giải thích tại sao EMA là đường  trung bình được nhiều nhà giao dịch ưa thích.

Hạn chế của Đường trung bình động đơn giản (SMA)

Người ta vẫn chưa chắc chắn rằng liệu có nên đặt trọng số cao hơn vào những ngày gần đây nhất trong khung thời gian đang xét hay không. Nhiều nhà giao dịch tin rằng dữ liệu mới phản ánh tốt hơn xu hướng cổ phiếu hiện tại. Nhưng cũng có những người khác cảm thấy rằng việc đặt trọng số quá cao vào những ngày gần đây sẽ tạo ra sự sai lệch trong xu hướng chung. SMA bị dựa quá nhiều vào dữ liệu lỗi thời vì nó coi tác động của ngày thứ 10 hoặc ngày thứ 200 cũng giống như ngày thứ nhất hoặc thứ hai.

Tương tự, SMA hoàn toàn dựa vào dữ liệu lịch sử. Nhiều nhà kinh tế tin vào lý thuyết thị trường hiệu quả, có nghĩa là giá hiện tại trên thị trường đã phản ánh tất cả các thông tin đang có. Nếu thị trường thực sự hiệu quả, việc sử dụng dữ liệu lịch sử sẽ không cho chúng ta biết gì về xu hướng tương lai của giá cổ phiếu.

TIN TỨC THỊ TRƯỜNG